Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
 
ESTlRUSlENG

Elva kool
Hageri kool
Keila 3. rühm
Kostivere lasteaed
Müncheni Euroopa kool
Lasteaed Sipsik
Meeli Pandis (Eesti IDEC esindaja).
KODU-UURIMISTÖÖ VORMISTAMISE SOOVITUSI AUTORITELE JA KOOSTAJATELE

Meeli Pandis (Eesti IDEC esindaja).

Print

Amet ja asutus:

  • haridusnõunik
  • SOS Kinderdorf International

Kontakt: meeli.pandis@mail.ee, +372 55 311 44

Olen seotud lugemisühinguga ….

EstRA liige alates 1995, juhatuse liige alates 1996, juhatuse esimees 1998 - 2007, IRA liige alates 1996, Eesti esindaja IRA Euroopa Arenduskomitees (IDEC) 1997 - 2007

Kirjaoskust puudutavatest teemadest huvitab mind….

Lugemisoskuse ja lugemisharjumuse kujunemine ja areng ning lugemisraskused.

Sel teemal TÜ psühholoogia osakonna diplomitöö 1995: IEA rahvusvaheline lugemisuurimus. Valiidsus ja reliaablus.

TLÜ Kasvatusteaduste magistritöö 2002: Lugemisposkuse areng ja sellega seotud tegurid 1-3. klassis.

Teoksil doktoritöö: Lugemisharjumus põhikoolis ja selle seos välishindamise tulemustega.

Lisaks mitmed artiklid.

Minu raamatusoovitus…

Lugege muinajutte, mis sest, et juba suured olete!
 

www.lugemisyhing.ee
Free website - Webbyt