Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
 
ESTlRUSlENG

Väikesed kodu-uurijad
Lugemismängud
Muukeelsete laste pereliikmete õpituba "Tere, kool!"
3MR (Making the Most of the Magic of Reading) - pildiraamatute ettelugemisprojekt
Rahvusvahelised
Lõpetatud projektid
Sul raamat sõbraks on alati
More PAL
Kool, kus lugemine loeb
Füübits
Lugema õppimine
Lugeda on mõnus
Teadusraamat annab teada
Õpetajate hinnangud 1. klassi õppematerjalidele
Lugemisraskuse väljaselgitamine lasteaias ja I kooliastmes
Lugemispesa
Euroopa pildiraamatute kollektsioon EPBC
LLP Partnership Project Empowering Parents for Support of Their Children with Dyslexia

More PAL

Print

MorePAL

– More Parents Associated for Learning/ Enam Vanemaid

 

Ühineb Õppimiseks

GRUNDTVIG 1:

(EUROPEAN COOPERATION PROJECT)

 

 

Projektis osalevad Wales (Suurbritannia), Bulgaaria, Rumeenia, Eesti.

Enam Vanemaid Ühineb Õppimiseks on Euroopa Partnerlusorganisatsioon, mida rahastatakse Euroopa Komisjoni Sokratese Fondi kaudu.

Projekt kestis 2 aastat, oktoobrist 2006 kuni septembrini 2008. Projekti ajagraafiku ja kohtumispaikadega saab tutvuda siin.

Projekit lõpetas teatri ühikülastus-seminar Tartus 23.09.2008

 

 

MorePAL eesmärk on julgustada Euroopa lapsevanemaid aktiivsemalt ja efektiivsemalt osalema oma laste kasvatuse ja haridusteel koolis ja ühiskonnas.

Vanemad õpivad kuidas suurendada õpetamise edukust nende oma peres läbi arendavate peretegevuste, vanemate õpetuse ja kooli.

 

 

 

Väljund:

õppevahendid vanematele*: liikumismängud, mõtlemismängud, õppides koos ja tervislik toit.

veebileht, vanemate organisatsioon, eneseabivoldikud, filmid, laste ja vanemate koostöös kirjutatud jutud, lapsevanemate foorum (Partnerriikide vaheline).

 

 

 

Projekt kaasab organisatsioone, kes tegelevad täiskasvanute õppimisega. Vanemaid ja teisi pereliikmeid julgustatakse osalema elukestvas õppimises.

 

*Juhendmaterjalid väljendavad üksnes autorite seisukohta ning komisjon ei kanna vastutust selles sisalduva informatsiooni kasutamise eest.

 

www.lugemisyhing.ee
Free website - Webbyt