Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
 
ESTlRUSlENG

Kontakt
Põhikiri
Tegevus
Liikmed
Liikmeks astumise avaldus
Juhatus
Nõukoda
Koostööpartnerid
Osakonnad

Liikmed

Print

Lugemisühingu auliikmed:

Eesti Lugemisühingul on neli auliiget:

 • prof. Jaan Mikk (rahvusvaheliselt tunnustatud lugemisuurija (eriti õpikud ja muu õppevara), vastavate raamatute autor, kiirlugemisprogrammi autor)
 • Liilian Kivi [1934-2011] (raamatukogutöötaja, mitmete emakeele didaktika alaste raamatute autor)
 • dots. Aira Lepik (rahvusvaheliselt tunnustatud lugemisuurija)
 • Meeli Pandis (Eesti IDEC esindaja)
   

Eesti Lugemisühingul on üle 160 liikme. Ühing on kõigile avatud. Lugemisühingu liikmetelt on ilmunud / ilmumas mitmeid raamatuid, mis aitavad avardada arusaamu lugemisest, emekeeledidaktikast, mängulisest õppest jpm.

Miks kuuluda Eesti Lugemisühingusse?

 • et toetada laste, noorukite ja täiskasvanute keelelise pädevuse tõstmist Eesti Vabariigis;
 • et osaleda igaühe individuaalsetele võimetele vastavat lugemishuvi ja -vilumuse arengut soodustavates tegevustes;
 • et osaleda kirjaoskuse omandamisega seotud probleemide lahendamisel;
 • et õppida kolleegidelt ja jagada kogemusi konverentsidel, seminaridel, koolitustel;
 • et saada teavet terves maailmas kirjaoskuse vallas tehtava kohta;
 • et osaleda rahvusvahelistel konverentsidel ja koostööprojektides.

Liikmeks astumise avalduse leiate siit .

 

Hea lugemisühingu liige!

Iga-aastast liikmemaksu (5 EUROT) saab maksta Eesti Lugemisühingu arvele SEB-s.

Konto nr. EE791010220023110019. Ülekannet tehes märkige selgituseks: liikmemaks ja oma nimi.

Kui soovid täpsustada, millal viimati oma liikmemaksu maksid või on Sinu andmed muutunud, siis saada kiri

lugemisyhing@gmail.com

 

EstRA liikmeskond:

EstRA on avatud kõigile, kes on huvitatud selle eesmärkide realiseerimisest ning tunnistavad ühingu põhikirja, ühingul on tegev-, au- ja toetajaliikmed;

Tegevliikmeks võtab ühingu juhatus kõiki Eesti Vabariigis töötavaid haridus- ja teadustöötajaid, samuti teisi lugemisküsimustega aktiivselt tegelevaid isikuid nende sooviavalduse põhjal. Tegevliikmel on sõna- ja hääleõigus ühingu üldkoosolekul;

www.lugemisyhing.ee
Free website - Webbyt