Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
 
ESTlRUSlENG

Kontakt
Põhikiri
Tegevus
Majandusaasta aruanded
Liikmed
Juhatus
Nõukoda
Koostööpartnerid
Osakonnad

Tegevus

Print

Eesti lugemisühingu tegevus

EstRA korraldab kursusi, seminare, konverentse, näitusi ja muid üritusi, võib anda välja oma häälekandjat ning kirjastada ühingu eesmärkidele vastavaid trükiseid. EstRA tegevus ei ole suunatud majandusliku kasu saamisele

EstRA aruandeid tegevusaastate kaupa vaata vasakul olevast menüüst.


Eesti Lugemisühing - ülevaade tegevusest ja projektidest EstRA2008. Koondettekanne 23.09. 2008 Tartus

 

Lühiülevaade Eesti Lugemisühingu tegemistest ja koostöövõimalustest raamatukogudega (Heli Prii ja Paide Ühisgümnaasiumi lapsed), ettekanne EstRA ja Tallinna Keskraamatukogu ühisseminaril „Armastus lugemise vastu algab lugemispesas" 22.05.2009 Tallinnas

„Lugemisühing võrgutab. Rahvusvaheline koostöö Eesti Lugemisühingus“ PowerPoint Esitlus Meeli Pandis ettekanne EstRA ja Tallinna Keskraamatukogu ühisseminaril „Armastus lugemise vastu algab lugemispesas" 22.05.2009 Tallinnas

www.lugemisyhing.ee
Free website - Webbyt