Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
 
ESTlRUSlENG

Eesti uudised
Rahvusvahelised uudised (International news)

Uudised

Print

MTÜ Eesti Lugemisühingu koolitused 2019. aastal

27.01.2020

2019. aasta koolitusprogrammiga ühines üheksa koolitajat.Aasta jooksul viidi läbi 15 koolitust erinevates Eestimaa paikades: Tallinnas, Tartumaal, Toilas, Kukrusel, K-J, Narvas, Paides, Harjumaal (Tabasalus, Kostiveres, Järvekülas), Rõuges.
 

Osalejaid oli 233. Sihtgruppi kuulusid raamatukogutöötajad, logopeedid, alushariduse õpetajad, algklasside õpetajad ning lapsevanemad. Koolitusi toetas Hasartmängumaksu Nõukogu ning oli  huvilistele tasuta. 

Ühe koolituse pikkus oli neli akadeemilist tundi. Koolitusteemad said valitud 2018. aastal  toimunud koolituste tagasisidest. Neis sooviti eelkõige näidismaterjale, praktiliste  tegevuste tutvustamist ja kuidas toetada lapse lugema õpetamist.

Koolitajad olid koostanud õppekavad, mis lähtusid projekti eesmärkidest eelnevast tagasisideks saadud infost. Olulised teemad olid lugema õppimine koolieelses eas, loovus ja isiksuseomadused, pildiraamatu kasutamine, lugemisraskused koolieelses eas ja algklassides, kõnetute laste aitamine, lugemismängud lugemise arendamiseks, eakohane kirjandus, loovuse, väljendusoskuse arendamine, õppematerjalide loomine, digivahendite kasutamine, erivajadustega lapse toetamine.

Huvilised, kes osalesid   2019. aasta koolitustel, jäid valitud koolituste sisuga ja koolitajatega  väga rahule.  Kiideti koolituste praktilist poolt, tegevuste ja õppemängude rohkust. Leiti püstitatud küsimustele vastused ja saadi nippe ning uusi ideid lapse arengu toetamisel.

Enim huvi pakkunud teemad olid seotud kunstiteemade lõimimisega ülejäänud valdkondadega, pildiraamatute pealkirjad ning erinevad mängud ja tegevused, mis toimuvad pildiraamatu ümber, digivahendite kasutamine ja lugemismängud.

Sooviti jätkukoolitusi järgmistel teemadel: emakeeles lugemisoskuse toetamine (kui see pole eesti keel), HEV lapsed ja lugemine, lugemismängud,  kuidas tekitada motivatsiooni huvi, robootika, keskkond, kirjutamisoskus, õpimapid. Tutvustada parimaid raamatuid ja õppevahendeid, mis lastele meeldivad.

 

Koolitusjuht Jelena Sepp

Loe kõiki uudiseid >>>

 


  

  Kirjastus Koolibri toetab Eesti Lugemisühingut Lugemisühing Facebookis
www.lugemisyhing.ee
Free website - Webbyt